Skip to main content

Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealadh nan sacramainte, agus riaghailte agus deasghnatha eile na h'eaglais: do reir gnathachadh na h'eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am poncadh mar sheinnear no theirear iad san teampull

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Gaelic Books
by Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755; Church of Scotland. Synod of Argyll; Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1753
texts
eye 412
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 2,998
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755; MacIsaig, Dughaill, of Oban, fl. 1900, former owner. StEdNL; Church of Scotland. Synod of Argyll; Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1776
texts
eye 447
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 219
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain); Church of Scotland. Communion service. Scottish Gaelic. 1896
texts
eye 133
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
texts
eye 177
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 212
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Stewart, Patrick; Macdonald, R., of Ulva, former owner. StEdNL: L.34.a
texts
eye 696
favorite 0
comment 0